Biologische koeien met horens

Onze koeien hebben bewust hun horens nog. Wij vinden die horens namelijk heel belangrijk. Het hoort bij de koe, het is nuttig voor het dier. En wij vinden verwijderen dan ook erg zonde. De kracht van de koe zit in de horens. We hebben echte oer koeien en dat vinden we heel mooi.

Bonte kleuren

Onze koeien hebben bonte kleuren. Van bruin tot de welbekende zwart met wit. Het kan allemaal. En dat is nu juist zo leuk.

Natuurlijke dekking en kalveren bij de koe

We gaan voor natuurlijke dekking. Op de natuurlijke wijze ontstaan onze kalveren en daar zijn wij heel blij mee. Die kalveren lopen bij de koe en daar laten we haar, zodat de koeien van elkaar leren en met elkaar mee kunnen lopen in de groep. We zien dat dit proces heel natuurlijk verloopt en rust geeft in de groep. Én zo hoeft de boer het kalf niet op te voeden, daar is de koe voor! Er kan niemand zo goed voor het kalf zorgen, als de moeder zelf. Het kalf kan mee naar buiten, gras eten en zij leert hoe het werkt in de kudde. Volgens ons geeft dat rust in de kudde en we zien zo hoe de kudde echt een groep wordt, waarin de kalveren beschermd worden en iedereen een plaats inneemt. Volgens ons is dat heel waardevol. En het kalf geniet van bij zijn moeder zijn en opgroeien in de kudde, waarna zij alles zelf kan.