Project ‘bomen in het land’

Dit jaar hebben wij een heleboel notenbomen gepland, tussen het groene gras waar ook soms de koeien lopen. De bedoeling is dat hier onze walnotenboomgaard komt, waar je over een aantal jaren noten van kan plukken. Het voedsel direct van het land, naar de klant brengen. Dat is toch ideaal?

Met een aantal andere (bio) boeren zijn we van start gegaan met het project ‘bomen in het land’. Waarin we natuurlijk uitgebreid met elkaar hebben gesproken over het nut van bomen in je (platte) land. Er zijn voordelen genoeg! Je vindt op onze boerderij dus ook nuttige bomen voor onze koeien. En in de toekomst hopen we alleen maar uit te breiden met de bomen.

Close